Tankowanie i certyfikacja w zakresie LNG

Serwis i bezpieczeństwo

Tankowanie samochodu ciężarowego LNG jest mniej więcej tak samo szybkie jak tankowanie pojazdu z silnikiem diesla, ale proces tankowania różni się ze względu na temperaturę kriogeniczną i właściwości skroplonego gazu ziemnego.

Przed pierwszym tankowaniem kierowcy muszą otrzymać instruktaż tankowania LNG, który mogą wykonać na terenie naszej firmy - bezpośrednio na stacji tankowania LNG. Podczas instruktażu nasz przeszkolony personel wyjaśni im właściwe zachowanie, system tankowania oraz prawidłowy sposób tankowania. Kierowcy zdobywają w ten sposób niezbędną wiedzę w zakresie postępowania ze skroplonym gazem ziemnym.

Po pomyślnym zakończeniu szkolenia otrzymają certyfikat tankowania, który uprawnia do bezpiecznego i świadomego tankowanie na wszystkich naszych stacjach paliw LNG.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury tankowania pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym, obejrzyj nasz film dotyczący tankowania.

Kursy online LNG

Dla stacji paliw Alternoil

Zarejestruj się już teraz na nasze bezpłatne szkolenie online z zakresu LNG i uzyskaj ważne informacje na temat bezpiecznej obsługi stacji tankowania LNG Alternoil. Zapoznasz się również z funkcjami zbiorników oraz procesem napełniania LNG na stacjach paliwowych Alternoil.

Zarejestruj się teraz

Przepisy bezpieczeństwa / instrukcje dotyczące tankowania

z zakresu tankowania LNG

Tutaj Alternoil zapewnia informacje dotyczące następujących pojazdów:

(Video-Copyright: Alternoil GmbH)

Instrukcje tankowania LNG

do stacji Alternoil XL i XS

(Video-Copyright: Alternoil GmbH)

Instrukcje dotyczące tankowania i recyrkulacji gazu

Instrukcje dotyczące tankowania i recyrkulacji gazu dla IVECO, Scania und VOLVO.

  • Alternoil GmbH
  • Portlandstr. 16
  • 49439 Steinfeld
  • +49 54 92 / 55 766 - 0
  • +49 54 92 / 55 766 - 20
Jesteśmy członkiem Grupy Roboczej ds. LNG
Wspierany przez