Wyłączenie odpowiedzialności

Udostępnienie filmów szkoleniowych i informacji jest bezpłatne dla naszych klientow i stanowi czystą uprzejmość firmy Alternoil bez ponoszenia skutków prawnych. Udostępnienie filmów szkoleniowych i informacji nie należy do uzgodnionego w umowie zakresu usług świadczonych przez Alternoil i dlatego następuje wyłączenie wszelkiej odpowiedzialności i gwarancji.  Alternoil nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji za aktualność, dokładność, kompletność i jakość dostarczonych informacji. Alternoil wyklucza wszelką odpowiedzialność w ramach dopuszczalnych ram prawnych za szkody na osobach i mieniu spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji lub wykorzystaniem informacji błędnych lub niepełnych. Alternoil wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania, czasowego lub stałego zaprzestania publikacji części szkoleń online lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia.

  • Alternoil GmbH
  • Portlandstr. 16
  • 49439 Steinfeld
  • +49 54 92 / 55 766 - 0
  • +49 54 92 / 55 766 - 20
Jesteśmy członkiem Grupy Roboczej ds. LNG
Wspierany przez