1. Ochrina danych osobowych w pigułce

Infomracje ogólne

Poniższe uwagi przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, zbieramy dane, które od Was otrzymujemy. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są pobierane automatycznie z chwilą wejścia gościa na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest pobierana w celu zapewnienia poprawnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowania podczas surfowania może być poddane ocennie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić wstecz. Możesz nie zgodzić się tę analizę lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności w części "Moduły i narzędzia analityczne stron trzecich".Możesz sprzeciwić się poddaniu tej analizie. O możliwościach wniesienia sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Informacje ogólne i obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych swoich Klientów. Twoje dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to robimy i w jakim celu.Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

Alternoil GmbH
Portlandstr. 16
49439 Steinfeld
Telefon: 0 54 92 / 55 766 - 0
info@alternoil.de

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy proste powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa ochrony danych osobowych jest państwowy komisarz ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem:

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądania, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub innemu wskazanemu podmiotowi we jednolitym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądajsz bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w pasku przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, przekazywane nam dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu umowy z obowiązkiem zapłaty wymagamy podania danych dotyczących płatności (np. numeru konta do autoryzacji polecenia zapłaty), oznacza to, że dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, obciążenie konta) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w pasku przeglądarki.

W przypadku szyfrowanego połączenia przekazywane nam dane dotyczące płatności nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Brak zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą mailową

Niniejszym nie wyrażamy zgody na przesyłanie na podane dane kontaktowe materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie przez nas zamówione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania niezamówionych informacji handlowych, na przykład w formie spamu.

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych wymagany przez prawo

Ustawodawca określił w federalnej ustawie o ochronie danych osobowych, w jakich przypadkach obowiązkowe jest powołanie inspektora ochrony danych. Obowiązek ten nie dotyczy Alternoil GmbH.

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe korzystają częściowo z tzw. cookies. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie u nas.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, nie zezwalała na akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub wcale oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia działania określonych funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie sprawnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną zapisane inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie.

Pliki logowania

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. logach, które przeglądarka użytkownika przesyła do nas automatycznie. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Stosowany system operacyjny
 • adres URL strony referencyjnej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • godzina wysłania zapytania do serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, przechowujemy dane z formularza, w tym dane kontaktowe, w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku ewentualnych dodatkowych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się więc wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia zgody.

Dane podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu otrzymania prośby o ich usunięcie, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu  Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Podane w tym celu dane wykorzystamy wyłącznie w celu realizacji danej oferty lub usługi, dla której się zarejestrowałeś. Obowiązkowe dane wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. zakresu oferty lub koniecznych zmian technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby przekazać informację tą drogą.

Dane podane podczas rejestracji są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną zgodę. Wystarczy, że wyślesz nam powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność uprzednio przeprowadzonego przetwarzania danych.

Dane zebrane podczas rejestracji są przechowywane przez nas przez okres  zarejestrowania na naszej stronie internetowej, a następnie są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dotyczących klienta i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, realizacji lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub obciążenia go kosztami.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu stosunku handlowego. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dla sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towaru lub instytucji płatniczej, której powierzono obsługę płatności. Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich przekazanie. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim, na przykład w celach reklamowych, bez Twojej wyraźnej zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów o świadczenie usług i dostarczanie treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, np. instytucji płatniczej, której zlecono realizację płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich przekazanie. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim, na przykład w celach reklamowych, bez Twojej wyraźnej zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

5. Media społecznościowe

Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Treści na naszych stronach mogą być udostępniane w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nasze linki do mediów społecznościowych nie nawiązują bezpośredniego kontaktu pomiędzy siecią a użytkownikiem, nie dochodzi do wymiany danych.

Linki te nie przesyłają automatycznie danych użytkowników do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, podczas korzystania z przycisków serwisów społecznościowych Facebook, Google+1, Twitter & Co. pojawia się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w serwisach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, bez konieczności tworzenia kompletnych profili surfowania przez operatorów sieci.

6. Narzędzia analizy i reklamy

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresu IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP na tej stronie. Oznacza to, że adres IP jest skracany przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dzięki temu bezpośrednie powiązanie z osobą jest wykluczone. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Możesz również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie z opcją "opt-out" jest ustawiony w celu uniemożliwienia zbierania informacji o przyszłych wizytach na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.Więcej informacji o tym, jak Google Analytics traktuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących umów

Zawarliśmy z firmą Google umowę na przetwarzanie danych dotyczących umów i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów podczas korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics „cechy demograficzne”. Na ich podstawie można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających strony. Dane te pochodzą z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz z danych osób odwiedzających strony pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby.W każdej chwili możesz dezaktywować tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub odwołać w całości zgodę na rejestrowanie Twoich danych przez Google Analytics, w sposób przedstawiony w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Wykorzystanie technologii SalesViewer®:

Na tej stronie internetowej technologia SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH służy do gromadzenia i przechowywania danych do celów marketingowych, badania rynku i optymalizacji w oparciu o uzasadnione interesy operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Do tego celu wykorzystywany jest kod oparty na javascript, który służy do gromadzenia danych dotyczących firmy i ich odpowiedniego wykorzystania. Dane zbierane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą nieprzeliczalnej funkcji jednokierunkowej (tzw. hashing). Dane te są natychmiast opatrzone pseudonimem i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę.

Dane przechowywane w ramach programu Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie kolidowało z prawnymi obowiązkami przechowywania.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, klikając na ten link https://www.salesviewer.com/opt-out, aby zapobiec zbieraniu danych przez SalesViewer® na tej stronie internetowej w  przyszłości. Plik cookie z rezygnacją z tej strony zostanie umieszczony na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link. 

7. Newsletter

Dane do newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie biuletyn informacyjny, potrzebujemy od Ciebie adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera opiera się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail, jak również na wykorzystanie ich do wysyłania newslettera, np. korzystając z linku "wypisz się" w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność uprzednio przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu subskrypcji do newslettera będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji i usunięte po jej dokonaniu. Dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla programu partnerskiego), pozostają przez to nienaruszone.

8. Wtyczki i narzędzia

Google Maps

Ta witryna korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać swój adres IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz ułatwienie znalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Dostawca płatności

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatności za pośrednictwem serwisu PayPal. Dostawcą tej usługi jest PayPal (Europe) S.ŕ.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej "PayPal").

Jeśli zdecydujesz się na płatność za pośrednictwem serwisu PayPal, wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane do systemu PayPal.

Przekazanie Twoich danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych prowadzonych w przeszłości.

 • Alternoil GmbH
 • Portlandstr. 16
 • 49439 Steinfeld
 • +49 54 92 / 55 766 - 0
 • +49 54 92 / 55 766 - 20
Jesteśmy członkiem Grupy Roboczej ds. LNG
Wspierany przez