Witaj wśród
naszych partnerów!

LNG

Już dziś dostępna i ekonomiczna alternatywa dla transportu ciężarowego

LNG jest kriogenicznym i skroplonym gazem ziemnym. W porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym, LNG produkuje znacznie mniej CO2 i tlenków azotu oraz charakteryzuje się niską emisją cząstek stałych.W Alternoil jesteśmy aktywnie zaangażowani w zapewnienie zrównoważonej przyszłości i osiągnięcie celów ochrony klimatu poprzez rozbudowę sieci stacji paliw LNG.Naszym celem jest dalsza promocja przyjaznej dla klimatu technologii pomostowej LNG, a tym samym przyczynienie się do zdrowej przyszłości we wspólnym interesie.

 

 

Co to jest LNG i jak jest produkowany?

LNG (skroplony gaz ziemny) to gaz ziemny, który jest skraplany przez schłodzenie do temperatury -162°C. LNG jest krystalicznie czysty, bezwonny i nie jest toksyczny dla ludzi i środowiska, ani żrący. Temperatury kriogeniczne zapewniają zmniejszenie objętości o współczynnik 600, co pozwala na zmagazynowanie dużej ilości energii na małej przestrzeni. Oznacza to, że LNG może być transportowany w dużych ilościach statkami, co czyni go idealnym paliwem dla transportu towarów ciężkich i żeglugi.

 

LNG jest również odnawialnym źródłem energii i jest idealny w fazie przejścia na odnawialne i zaawansowane paliwa. Bio-LNG może być wytwarzany w procesach biogazowych, można też produkować syntetyczny E-LNG. Metody te jeszcze bardziej poprawiają równowagę klimatyczną.

 

dowiedz się więcej o Bio-LNG (LBG)

Materiał wideo Alternoil

Ochrona klimatu teraz! Droga do czystego transportu ciężarowego!

Transport pochłania ponad 25% energii zużywanej na całym świecie. Eksperci przewidują, że światowe zapotrzebowanie na energię jeszcze wzrośnie - prawdopodobnie o kolejne 30% tylko do 2040 r. Zwiększy to również emisję CO2 spowodowaną przez transport ludzi i towarów.

 

 

Musimy ograniczyć wszystkie szkodliwe emisje w interesie wspólnej i zdrowej przyszłości. I możemy to osiągnąć w krótkim czasie. - Na przykład poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dla silników, środków smarnych i paliw, tak aby znacznie zwiększyć wydajność. A także poprzez znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń z pojazdów.

 

W przyszłości będziemy potrzebować różnych rodzajów mobilności z różnymi paliwami, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na mobilność - zwłaszcza w świecie niskoemisyjnym. Nowoczesne silniki, smarowane nowoczesnymi środkami smarnymi i zasilane nowoczesnymi paliwami o obniżonej lub nawet neutralnej emisji CO2, będą zasilać większość pojazdów. My w Alternoil widzimy i rizumiemy tę potrzebę. LNG, czyli skroplony gaz ziemny jest takim nowoczesnym paliwem do ciężkiego transportu. Gdyby wszystkie samochody ciężarowe w Niemczech były napędzane LNG, Niemcy osiągnęłyby cele klimatyczne określone w Paryżu.

 

Jako nowoczesny operator stacji paliw zaopatrujemy naszych klientów w nowoczesne paliwa, na przykład LNG i biopaliwa dla ruchu ciężkiego. Ale także w elektryczność dla szybko ładowalnych akumulatorów i wodór dla ogniw paliwowych w ciężarowym ruchu drogowym. Nasza działalność w Alternoil jest wspierana przez Unię Europejską, Republikę Federalną Niemiec oraz kraj związkowy Dolną Saksonię.

 

W październiku 2019 r. oddaliśmy do użytku największą w Europie stację tankowania ciekłego gazu ziemnego, LNG, w Bakum przy autostradzie A1. Wspólnie z naszymi partnerami wkrótce uruchomimy kolejne stacje tankowania LNG w formacie XL oraz w kompaktowym formacie XS. Jednocześnie zapewniliśmy dostępność LNG dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Włoch poprzez zoptymalizowaną logistykę dla naszych klientów. Oczywiście nie tracimy z oczu rozwoju w zakresie elektromobilności i mobilności wodorowej. W Alternoil mocno wierzymy, że dzięki dzisiejszym nowoczesnym paliwom jesteśmy dobrze przygotowani na transport przyszłości.

Korzyści

Jakie korzyści niesie ze sobą LNG?

LNG może być stosowany jako paliwo w transporcie ciężarowym pod wieloma względami. Jest korzystny pod względem ekonomicznym, jak również ekologicznym, ponieważ jest przyjazny dla środowiska i jednocześnie niedrogi.

 

 

 

Korzyści ekonomiczne:

 

 

Niższe koszty paliwa i bardziej stabilne ceny dzięki powszechności występowania.

Mniejsze zużycie paliwa - dzięki wysokiej wydajności i dużemu zasięgowi pojazdu LNG.

Niższe koszty eksploatacji i konserwacji, dzięki mniejszemu zużyciu.

 

Korzyści ekologiczne:

 

 

Bezpieczniejsze niż inne paliwa - paruje bez pozostałości, jest nietoksyczne i niekorozyjne.

Zasoby odnawialne – powszechna dostepność 

Cicha jazda - umożliwia zwiedzanie miasta i transport w nocy.

Mniej szkodliwych emisji - takich jak CO2, cząstki stałe i tlenki azotu.

Realizacja celów w zakresie ochrony klimatu - poprzez poprawę jakości powietrza.

Przeznaczenie

Dla kogo przeznaczony jest LNG?

LNG ma szeroki zakres zastosowań.  Zakres mozliwosci jego zastosowania rozciąga się od wykorzystania jako paliwa w transporcie ciężkim w ruchu dalekobieżnym i żegludze, po źródło energii do zastosowań przemysłowych.

LNG znajduje zastosowanie:

  • W transporcie ciężarowym
  • W żegludze
  • W energetyce procesowej

Bezpieczeństwo

Jak bezpieczne jest LNG?

Paliwo LNG jest uważane za bardzo bezpieczne i od wielu lat jest testowane na całym świecie. LNG jest bezbarwną i bezwonną cieczą, niekorozyjną, nietoksyczną i nieszkodliwą dla naszych wód gruntowych. Ze względu na swój charakter, LNG nie miesza się z wodą i nie przenika do gleby. Ze względu na niską temperaturę kierowcy noszą rękawice ochronne, gogle i ubranie zakrywające ciało.

 

Dostępność

Jaka jest dostępność LNG?

LNG jako paliwo dla transportu ciężkiego jest już dostępny i dopracowany, a w wielu innych krajach jest już od lat testowany. Wspólnie z naszymi partnerami oferujemy wydajną i niezawodną sieć stacji tankowania LNG. My w Alternoil, jak i nasi partnerzy rynkowi w całych Niemczech, otworzyliśmy już stacje paliw LNG i planujemy oddać do użytku kilkadziesiąt stacji w ciągu najbliższych kilku lat, tak aby infrastruktura LNG stale się rozwijała. Dobra infrastruktura LNG istnieje również w naszych krajach sąsiadujących.  Na swojej stronie internetowej NGVA Europe przedstawia przegląd otwartych już w całej Europie stacji paliw LNG.

 

przejdź do podglądu NGVA

 

W październiku 2019 roku otworzyliśmy największą wówczas w Europie stację tankowania LNG w Bakum (A1). Planujemy oddać do użytku 20 kolejnych stacji paliw LNG w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak Neuenkirchen-Vörden, Kolonia, Remscheid, Hamburg, Fulda i Bremie.

 

Pokaż stacje tankowania LNG

Stacja tankowania LNG w Bakum (A1)

Tankowanie

Jak przebiega tankowanie pojazdów na LNG?

Tankowanie ciężarówki LNG jest mniej więcej tak samo szybkie jak tankowanie pojazdu z silnikiem diesla. Ze względu na kriogeniczną temperaturę LNG, kierowcy noszą okulary ochronne, długie ubrania i rękawice ochronne. Przed pierwszym tankowaniem kierowcy otrzymują instrukcję tankowania i zostają tym samym upoważnieni do tankowania. Państwa kierowcy mogą otrzymać tę wstępną instrukcję w naszych centrach serwisowych i w ten sposób zakwalifikować się do tankowania Państwa pojazdów LNG. Ponadto udostępniamy Państwu do pobrania krótką instrukcję tankowania pojazdów LNG dla Państwa kierowców.

 

Materiał video tankowanie LNG

 

Szkolenie i cetyfikacja w zakresie LNG

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Dla wielu firm w Niemczech, LNG jest zupełnie nowym tematem. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze pytania i odpowiedzi:

Masz pytanie, na które nie znalazłeś tu odpowiedzi?

Zadzwoń do nas lub wyślij nam wiadomość – z przyjemnością udzielimy odpowiedzi osobiście i uzupełnimy stronę o kolejne tematy!

 

Skontaktuj się z nami

Pytanie 01: Czym jest LNG?

LNG (liquified natural gas) to skroplony gaz ziemny, który skrapla się przez schłodzenie go do temperatury -160°C. Chłodzenie zmniejsza objętość o 600-krotnie, co pozwala na magazynowanie dużej ilości energii na małej przestrzeni.

Pytanie 02: Skąd pochodzi LNG?

LNG pozyskiwany jest głównie z obszarów, gdzie odkryto duże złoże gazu ziemnego. Kraje, w których pozyskiwany jest LNG, to Trynidad, Nigeria, Algieria, Katar, Indonezja, Malezja i Australia.

Pytanie 03: Jak bezpieczny jest LNG?

Paliwo to jest uważane za bardzo bezpieczne i od lat jest testowane na całym świecie. LNG jest bezbarwną i bezwonną cieczą, niekorozyjną, nietoksyczną i nieszkodliwą dla naszych wód gruntowych. LNG nie unosi się na wodzie, nie miesza się z wodą i nie przenika do gruntu. Ze względu na niską temperaturę kierowcy noszą rękawice ochronne, gogle i ubranie zakrywające ciało.

 

Bardzo obrazowy material video wideo jest przedstawia producent samochodów Volvo:

 

Pytanie 04: Co się stanie, gdy LNG zostanie uwolniony do atmosfery?

W przypadku przypadkowego wycieku lub rozlania paliwa, natychmiast odparowuje ono bez pozostałości, tak że jest nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Jest on palny tylko w stanie gazowym i tylko wtedy, gdy istnieje określony stosunek powietrza do gazu (powietrze musi składać się z 5-15% gazu ziemnego), a źródło zapłonu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Pytanie 05: Czy LNG jako paliwoto nowość?

Gaz ziemny jako paliwo jest już od lat wypróbowany, ponieważ po drogach na całym świecie jeżdżą miliony samochodów napędzanych gazem ziemnym. W Chinach i USA jeżdżą tysiące ciężarówek z napędem LNG. Paliwo przyjazne dla klimatu staje się coraz bardziej popularne również w Europie. Wiele pojazdów napędzanych skroplonym gazem ziemnym jest już używanych w Holandii i we Włoszech, a w Niemczech stale rozwija się sieć stacji paliw LNG, ponieważ coraz więcej przewoźników planuje lub juz rozpoczęło zmianę floty na LNG.

Przegląd wszystkich stacji tankowania LNG w Niemczech (tych czynnych i będących na etapie planowania) dostarczany jest przez naszego partnera - Deutsche Energie Agentur.

 

Pokaż przegląd

Pytanie 06: Jaka jest różnica między LNG i LPG?

Często zdarzają się pomyłki pomiędzy gazem płynnym (LPG) a LNG. LPG (gaz płynny) składa się z propanu (C3H8) i butanu (C4H10) i jest wykorzystywany głównie do zastosowań domowych i handlowych (w tym do samochodów osobowych). LPG jest skroplony pod wysokim ciśnieniem.

 

LNG znajduje się pod ciśnieniem atmosferycznym (normalnym) i jest skraplany w wyniku ekstremalnego ochłodzenia. Jest on lżejszy od powietrza i paruje bezpośrednio przy ulatnianiu. Natomiast elementy składowe LPG są znacznie cięższe od powietrza.

 

Różne właściwości skutkują różnymi metodami magazynowania (różne właściwości materiału, różne grubości i izolacja). A obowiązujące standardy pracy z LNG również różnią się od tych dla LPG.

Pytanie 07: W jaki sposób Alternoil gwarantuje niezawodne dostawy LNG?

LNG pochodzi z regionów o bardzo dużych zasobach gazu. Dostarczany jest do terminali portowych przez specjalne tankowce. Aby zapewnić dostawy gazu, zaopatrujemy się w LNG w kilku terminalach, takich jak Rotterdam i Zeebrugge. Nasz partner logistyczny transportuje LNG w specjalnych kontenerach i naczepach ISO, koleją i drogą lądową, dzięki czemu gwarantujemy naszym klientom i stacjom benzynowym indywidualne dostawy.

Pytanie 08: Ile potrzeba energii, aby skroplić gaz ziemny?

Do skroplenia 100 m3 gazu ziemnego potrzeba około 10 m3 gazu ziemnego. Ta ilość gazu ziemnego jest wykorzystywana w sposób opłacalny, bezpośrednio u źródła.

Pytanie 09: Czy do utrzymania LNG w stanie ciekłym potrzebna jest energia?

Tak, energia może być potrzebna do utrzymania LNG w stanie ciekłym. Jeśli LNG jest magazynowany przez dłuższy okres czasu, ciecz może się nagrzewać i w ten sposób ponownie stać się gazem. W tym przypadku LNG jest schładzany za pomocą azotu.

Pytanie 10: Ile energii potrzeba, aby LNG ponownie przeszedł w stan gazowy, tak aby mógł być wykorzystany w silniku statku lub ciężarówki?

Nie jest do tego potrzebna dodatkowa energia. LNG jest ponownie gazowany w wymienniku ciepła. Jest on przepuszczany przez wymiennik ciepła i pochłania ciepło z otaczającego powietrza przez metal.

Pytanie 11: W jaki sposób wykorzystuje się LNG do małych zastosowań?

Jako paliwo do bunkrowania statków morskich i żeglugi śródlądowej, jako paliwo dla ciężarówek oraz przez branże, które nie są podłączone do sieci gazowej, ale mimo to często wykorzystują ropę naftową lub propan jako źródło energii.

Pytanie 12: Dlaczego LNG jest potrzebny jako paliwo i w jaki sposób przyczynia się do realizacji celów klimatycznych?

Przepisy dotyczące ochrony środowiska w sektorze transportu są coraz bardziej restrykcyjne. Silniki muszą być czystsze, bardziej ekonomiczne i cichsze, a żegluga śródlądowa i morska musi spełniać surowe normy dotyczące zawartości siarki. W przypadku LNG normy te mogą być spełnione.

 

Dzięki zastosowaniu LNG zamiast paliw ropopochodnych znacznie zmniejsza się poziom emisji. Z czasem kopalny LNG będzie mógłe zostać zastąpiony przez LNG z biomasy z odpadów organicznych lub przez inne formy odnawialnego LNG. Przejście na LNG jest zatem częścią przejścia na w pełni zrównoważone dostawy energii. LNG może być zatem postrzegany jako technologia pomostowa, stanowiąca czystszą i bardziej przystępną cenowo alternatywę dla oleju napędowego i grzewczego.

Pytanie 13: W jaki sposób składowany jest LNG?

LNG jest przechowywany w specjalnie zaprojektowanych, wielkogabarytowych zbiornikach magazynowych. Zbiorniki te mają podwójne ściany z izolacją próżniową pomiędzy nimi. Ta izolacja termiczna służy do utrzymania niskiej temperatury gazu.

Pytanie 14: Jaki jest wpływ LNG na środowisko naturalne?

LNG jest skroplonym gazem ziemnym i dlatego, podobnie jak gaz ziemny z sieci gazowej, jest najczystszym z dostępnych obecnie paliw kopalnych. Kiedy LNG jest używany jako paliwo do małych zastosowań, takich jak transport lub odległe ośrodki przemysłowe, uwalnia mniej CO2 niż produkty ropopochodne i praktycznie nie emituje tlenków azotu ani cząstek stałych. Jest to również paliwo całkowicie bezsiarkowe. LNG jest zarówno ekonomiczną, jak i czystą alternatywą dla produktów naftowych.

Pytanie 15: Jaki serwis w zakresie LNG oferuje Alternoil?

Oferujemy, wraz z naszymi partnerami, pełną obsługę w zakresie LNG. Niezawodnie i indywidualnie zaopatrujemy Państwa stację paliw w gaz, obsługujemy i budujemy własne stacje paliw LNG oraz dajemy Państwu możliwość korzystania z własnej stacji paliw w formie stacji XS.

 

Serwis

Więcej informacji

Chcesz otrzymać więcej informacji na temat LNG lub rozważasz przejście na LNG?

Jesteśmy pionierem w dziedzinie paliw alternatywnych i z przyjemnością udzielimy wsparcia w przechodzeniu na czyste paliwa. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz fachowego doradztwa, elastycznych dostaw gazu dostosowanych do swoich potrzeb, poszukujesz niezawodnego partnera z dużym doświadczeniem i wiedzą fachową, czy też rozważasz własną stację tankowania LNG, zapraszamy do kontaktu.

 

Więcej informacji w zakładce serwis

  • Alternoil GmbH
  • Portlandstr. 16
  • 49439 Steinfeld
  • +49 54 92 / 55 766 - 0
  • +49 54 92 / 55 766 - 20
Jesteśmy członkiem Grupy Roboczej ds. LNG
Wspierany przez