Witaj wśród
naszych partnerów!

LBG

Odnawialna i przyjazna dla klimatu alternatywa dla ruchu ciężarowego

Skroplony biogaz jest jeszcze bardziej zrównoważonym wariantem naturalnego skroplonego gazu ziemnego i przyjazną dla klimatu alternatywą dla paliw konwencjonalnych. Dzięki dużej gęstości energii, LBG może być wykorzystywany na wiele różnych sposobów, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia celów ochrony klimatu. W szczególności transport ciężarowy może wykorzystać zalety czystego paliwa i dalekich zasięgów, ponieważ coraz więcej klientów wymaga ekologicznego transportu. Paliwo niskoemisyjne jest również prawdziwym dobrodziejstwem dla żeglugi, ponieważ od 2020 roku na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim będą obowiązywać znacznie niższe limity emisji dwutlenku siarki. Dążymy do rozbudowy kompleksowej sieci LBG, aby w krótkim czasie przyczynić się do realizacji celów ochrony klimatu.

Korzyści

Jakie korzyści niesie ze sobą LBG?

Podobnie jak konwencjonalny LNG, skroplony biogaz jest również idealnym paliwem do samochodów ciężarowych z różnych powodów. Bio LNG może zaoszczędzić jeszcze bardziej szkodliwe emisje i oferuje wiele innych korzyści zarówno dla transportu towarów ciężkich, jak i żeglugi.

 

 

 

Mniejsze zużycie paliwa - dzięki wysokiej wydajności i dużemu zasięgowi pojazdu LNG.

Niższe koszty eksploatacji i konserwacji, dzięki mniejszemu zużyciu.

Cicha jazda - umożliwia zwiedzanie miasta i transport w nocy.

Bezpieczniejsze niż inne paliwa - paruje bez pozostałości, jest nietoksyczne i niekorozyjne.

Zasoby odnawialne – pozyskiwane z odpadów. 

Realizacja celów w zakresie ochrony klimatu - poprzez poprawę jakości powietrza.

Mniej szkodliwych emisji - takich jak CO2, cząstki stałe i tlenki azotu.

Przeznaczenie

Dla kogo przeznaczony jest LBG?

Pod względem obszaru zastosowania, Bio-LNG nie różni się od konwencjonalnego LNG i może być stosowany we wszystkich pojazdach LNG. Ze względu na wysoką gęstość energii może być wykorzystywany na wiele różnych sposobów, na przykład jako paliwo dla transportu ciężkiego i żeglugi lub jako źródło energii dla zastosowań przemysłowych.

LBG znajduje zastosowanie:

  • W transporcie ciężarowym
  • W żegludze
  • W energetyce procesowej

Bezpieczeństwo

Jak bezpieczne jest LBG?

Do produkcji LBG wykorzystywane są głównie materiały odpadowe i resztkowe, takie jak bioodpady komunalne. Paliwo to jest uważane za bardzo bezpieczne ze względu na swoją produkcję i właściwości. Bio-LNG jest bezbarwną i bezwonną cieczą, niekorozyjną, nietoksyczną i nieszkodliwą dla naszych wód gruntowych. Ponadto nie unosi się na wodzie, nie miesza się z wodą i nie przenika do podłoża. Ze względu na niskie temperatury kierowcy noszą rękawice ochronne, gogle i ubranie zakrywające ciało.

 

Żywy film na temat właściwości LNG dostarcza producent pojazdów Volvo:

 

Dostępność

Jaka jest dostępność LBG?

Dostrzegliśmy ogromny potencjał LBG i aktywnie pracujemy nad tym, aby to nowoczesne i odnawialne paliwo było jak najszybciej dostępne dla naszych klientów. Ze względu na już istniejącą ogólnokrajową sieć stacji paliw istnieje już infrastruktura niezbędna do upowszechnienia tego paliwa. Nasz partner, Niemiecka Agencja Energii, jest współzałożycielem inicjatywy Bio-LNG, która ma na celu upowszechnienie na rynku skroplonego biometanu i podjęcie wielu działań, aby w krótkim czasie ograniczyć szkodliwe emisje i osiągnąć cele w zakresie ochrony klimatu.

 

Inicjatywy Bio-LNG

Tankowanie

Jak przebiega tankowanie pojazdu LBG?

Tankowanie pojazdu paliwem Bio-LNG nie różni się od tankowania ciężarówki LNG, ponieważ produkt Bio stanowi alternatywę dla tego samego pojazdu.

 

Proces tankowania jest mniej więcej tak szybki jak tankowanie pojazdu z silnikiem diesla. Ze względu na kriogeniczną temperaturę LNG, kierowcy noszą okulary ochronne, długie ubrania i rękawice ochronne. Przed pierwszym tankowaniem kierowcy otrzymują instrukcję tankowania i są tym samym upoważnieni do samodzielnego tankowania.

 

Oferujemy szkolenia i certyfikację w zakresie tankowania.

 

Materiał video tankowanie LNG Szkolenie i cetyfikacja w zakresie LNG

Więcej informacji

Chcesz otrzymać więcej informacji lub rozważasz przejście na LBG?

Jesteśmy pionierem w dziedzinie paliw alternatywnych i z przyjemnością udzielimy wsparcia w przechodzeniu na czyste paliwa. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz fachowego doradztwa, elastycznych i dostosowanych do swoich potrzeb dostaw gazu, poszukujesz niezawodnego partnera z dużym doświadczeniem i wiedzą fachową, czy też rozważasz własną stację tankowania LBG, zapraszamy do kontaktu.

 

Więcej informacji w zakładce serwis

  • Alternoil GmbH
  • Portlandstr. 16
  • 49439 Steinfeld
  • +49 54 92 / 55 766 - 0
  • +49 54 92 / 55 766 - 20
Jesteśmy członkiem Grupy Roboczej ds. LNG
Wspierany przez