Wodór

Kluczowa technologia przyszłosci

Wodór jest kluczową technologią dla przyszłej mobilności. Wodór (H2) jest prawie nieskończenie dostępny i wolny od szkodliwych emisji. Dostrzegliśmy ogromny potencjał i dlatego inwestujemy w badania i rozwój tego przyszłościowego paliwa.

Czym jest wodór (H2) i jak jest pozyskiwany? ?

Wodór jest napowszechniej występującym we wszechświecie pierwiastkiem i jest prawie nieskończenie dostępny, łatwy do przechowywania, niewidoczny, bezwonny i nietoksyczny. Jednak wodór w czystej postaci jest rzadko spotykany, dlatego też musi być najpierw pozyskany w celu wykorzystania go jako paliwa. W celu uzyskania czystego wodoru stosuje się różne metody.  Obecnie jednak nie jest jeszcze możliwe pozyskiwanie wodoru w sposób opłacalny i przyjazny dla środowiska.

W Europie najbardziej rozpowszechnionym procesem jest elektroliza. W procesie tym nadmiar energii elektrycznej lub energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa lub wodna, przepływa przez wodę, dzieląc wodę na jej składniki, tlen i wodór, pozwalając na końcu otrzymać wodór jako gaz. Inną możliwością jest reforming parowy gazu wodnego, w którym wodór można uzyskać poprzez dodanie do metanu gorącej pary wodnej.

Korzyści

Jakie korzyści niesie ze sobą napęd wodorowy?

Wodór posiada duży potencjał i dlatego jest uważany za jedną z najbardziej obiecujących technologii przyszłości. Wodór jako paliwo oferuje wiele korzyści ekologicznych, które mogą pomóc w przyszłości uczynić transport czystszym. Ponieważ spalanie wodoru pozostawia tylko wodę jako pozostałość, nie powstają żadne szkodliwe emisje, takie jak CO2, tlenki azotu i cząstki stałe. Ponadto może być on produkowany z odnawialnych źródeł energii i zasobów podobnych do Bio-LNG.

Cicha jazda - umożliwia zwiedzanie miasta i transport w nocy.

Zasoby odnawialne – o nieskończonej dostępności.

Brak szkodliwych emisji - takich jak CO2, cząstki stałe i tlenki azotu.

Realizacja celów w zakresie ochrony klimatu - poprzez poprawę jakości powietrza.

Mniejsze zużycie paliwa - dzięki wysokiej wydajności.

Przeznaczenie

Dla kogo przeznaczony jest napęd wodorowy?

H2 jest wszechstronny, dlatego też zakres jego zastosowania rozciąga się od wodoru jako paliwa dla pojazdów użytkowych, pojazdów ciężarowych, transportu pasażerskiego i kolejowego. Korzyści płynące z wodoru badane są również w transporcie lotniczym – znacznie większa w porównaniu z naftą objętość wodoru stanowi jednak obecnie problem. W transporcie ciężkim wodór jest odpowiednią alternatywą na przyszłość ze względu na jego wysoką gęstość energetyczną, a tym samym duże zasięgi. Nadal jednak istnieje potrzeba prowadzenia badań i rozwoju w celu ich efektywnego wykorzystania i zastosowania.

Wodór może być używany:

  • w samochodach ciężarowych
  • w samochodach osobowych
  • w autobusach
  • w pociągach

Dostępność

Jak wygląda dostępność wodoru?

Obecna dostępność tego paliwa nie jest jeszcze w stanie dorównać dostępnością LNG lub CNG. Nie ma też jeszcze odpowiedniej i kompleksowej infrastruktury. Obecnie produkcja wodoru jest bardzo kosztowna. Jednocześnie koszty nabycia pojazdów napędzanych wodorem są bardzo wysokie. Minie więc trochę czasu, zanim to paliwo osiągnie swój pełny rozwój na rynku. W Alternoil od dawna zdajemy sobie sprawę z ogromnego potencjału wodoru jako paliwa dla transportu drogowego i aktywnie uczestniczymy w rozwoju i rozbudowie infrastruktury H2.

Więcej informacji

Chcesz otrzymać więcej informacji?

Jesteśmy pionierem w dziedzinie paliw alternatywnych i z przyjemnością udzielimy wsparcia w przechodzeniu na czyste paliwa.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz fachowego doradztwa, czy też poszukujesz niezawodnego partnera z dużym doświadczeniem i wiedzą fachową, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

  • Alternoil GmbH
  • Portlandstr. 16
  • 49439 Steinfeld
  • +49 54 92 / 55 766 - 0
  • +49 54 92 / 55 766 - 20
Jesteśmy członkiem Grupy Roboczej ds. LNG
Wspierany przez