Witaj wśród
naszych partnerów!

CNG

Czysta i ekonomiczna alternatywa dla lekkich samochodów użytkowych

Gaz ziemny jest jednym z najbardziej przyjaznych dla klimatu, a jednocześnie jednym z najtańszych dostępnych paliw. Jest on uzyskiwany z zasobów gazu ziemnego lub odpadów organicznych, co sprawia, że CNG jest odnawialnym źródłem energii. CNG nadaje się w szczególności jako paliwo dla ruchu lokalnego i miejskiego.

 

 

Czym jest CNG i jak jest wytwarzany?

CNG (compressed natural gas) jest sprężonym gazem ziemnym i składa się w 85% z metanu, a więc głównie z niego. Poprzez sprężanie w butlach ciśnieniowych do ok. 200 barów zwiększa się gęstość energii, dzięki czemu może znajdować się w pojeździe w wystarczającej ilości, służyć jako paliwo. CNG jest gazowy, bezbarwny i nie jest toksyczny ani żrący.

 

CNG jest również odnawialnym źródłem energii i może być produkowany na przykład z zasobów odnawialnych, takich jak odpady i materiały odpadowe oraz z ekologicznej energii elektrycznej. BIO-CNG ma tę zaletę, że jest prawie neutralny pod względem emisji CO2 i może być bez problemu mieszany z CNG.

Korzyści

Jakie korzyści niesie ze sobą CNG?

CNG oferuje wiele korzyści zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i ekonomii. Zwłaszcza ze względu na obniżony poziom hałasu i emisji zanieczyszczeń, CNG jest odpowiedni jako paliwo dla pojazdów użytkowych w obszarach śródmiejskich.

 

 

 

Niższe koszty paliwa i bardziej stabile ceny dzięki powszechności występowania.

Realizacja celów w zakresie ochrony klimatu - poprzez poprawę jakości powietrza.

Bezpieczniejsze niż inne paliwa - paruje bez pozostałości, jest nietoksyczne i niekorozyjne.

Zasoby odnawialne – o powszechnej dostępności

Mniej szkodliwych emisji - takich jak CO2, cząstki stałe i tlenki azotu.

Cicha jazda - umożliwia zwiedzanie miasta i transport w nocy.

Przeznaczenie

Dla kogo przeznaczony jest CNG?

CNG jako paliwo gwarantujące zasięg około 400 kilometrów, jest najbardziej odpowiedni dla lekkich pojazdów użytkowych i transportowych w lokalnym transporcie publicznym oraz dla samochodów osobowych. Ciężarówki LNG o zasięgu do 1500 km są bardziej odpowiednie dla transportu ciężkiego i dla pojazdów dalekobieżnych.

 

CNG może być z powodzeniem wykorzystywany do wszelkiego rodzaju usług dostawczych na terenie miasta.

CNG znajduje zastosowanie:

  • dla lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych w ruchu lokalnym
  • dla lekkich pojazdów transportowych
  • dla samochodów osobowych

Dostępność

Jaka jest dostępność CNG?

Gaz ziemny jest zasobem naturalnym i został odkryty w wielu częściach świata. Eksperci są zgodni co do tego, że obecnie ekspolatowane złoża wystarczą na wiele lat. Dodatkowo, w miarę upływu czasu będą pozyskiwane nowe zasoby gazu ziemnego. Ponadto udział biogazu, który jest wytwarzany z odpadów i surowców, stale rośnie.

 

Infrastruktura CNG w Niemczech jest stale rozbudowywana, a CNG może być obecnie tankowany na około 900 stacjach paliw. Około 10% z nich jest przeznaczonych dla ruchu ciężarowego.  Paliwo to dostępne jest również na wybranych stacjach paliw Alternoil.

Więcej informacji

Chcesz otrzymać więcej informacji?

Jesteśmy pionierem w dziedzinie paliw alternatywnych i z przyjemnością udzielimy wsparcia w przechodzeniu na czyste paliwa.

 

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz fachowego doradztwa, poszukujesz niezawodnego partnera z dużym doświadczeniem i wiedzą fachową, czy też rozważasz własną stację tankowania LCNG, zapraszamy do kontaktu.

 

Więcej informacji w zakładce serwis

  • Alternoil GmbH
  • Portlandstr. 16
  • 49439 Steinfeld
  • +49 54 92 / 55 766 - 0
  • +49 54 92 / 55 766 - 20
Jesteśmy członkiem Grupy Roboczej ds. LNG
Wspierany przez